Polityka jakości

Firma BIOMAR Sp. z o.o. mieszcząca się w Pabianicach jest producentem opasek dzianych podtrzymujących i opasek tkanych elastycznych z zapinką.

Misją spółki „BIOMAR” jest podnoszenie komfortu i długości życia naszego społeczeństwa przez produkcję materiałów opatrunkowych zgodnie z najlepszymi standardami Unii Europejskiej.

Dążąc do sprostania rosnącym wymaganiom rynku stawiamy przed sobą następujące cele jakościowe:

  • Identyfikacja wymagań oraz spełnianie oczekiwań jakościowych naszych Klientów
  • Budowanie i utrzymywanie na rynku wizerunku firmy jako wiarygodnego partnera
  • Zapewnienie wysokiej jakości i opłacalności świadczonych usług

Wyznaczone cele zamierzamy osiągnąć poprzez:

  • Pełne zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa gwarantujące dostępność zasobów niezbędnych dla ich osiągnięcia
  • Prowadzenie analizy potrzeb i wymagań naszych Klientów oraz oceny ich zadowolenia   z poziomu świadczonych przez nas usług
  • Ciągłe doskonalenie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2000 oraz ISO 13485:2003
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników
  • Stały i bieżący nadzór nad procesem produkcji wyrobów firmy
  • Poszerzanie oferty produkowanych wyrobów przez BIOMAR Sp. z o.o.

Jesteśmy świadomi podjętych zobowiązań – wierzymy, że dzięki skutecznemu Systemowi  Zarządzania Jakością, systematycznemu przeglądaniu i aktualizacji Polityki Jakości oraz pełnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników zobowiązania te zrealizujemy w stopniu bardziej niż zadowalającym, co ugruntuje dobrą  pozycję  BIOMAR Sp. z o.o.  na rynku polskim.

Pabianice dn. 24.08.2005  r.

PREZES ZARZĄDU Biomar Sp. z o.o.
Marek Kafel